Metamuzika - Drvo života

Metamuzika je metafizika muzike. Metamuzika je metafora muzike i pokazuje da jedno muzičko delo ima i šire i dublje značenje.

Metamuzika se poput metalurgije bavi proučavanjem strukture i otkriva da se sva muzička značenja našeg okruženja nalaze u jednoj kompoziciji. Muzika je metamaterijal, a njena struktura i njena zvučanja na prestaju da iznenađuju.

Ivana Stefanović je za emisiju odabrala Drvo života, delo intimnog i složenog značenja. Nastalo je 1997, a građeno je neobičnom tehnikom nadovezivanja više formalnih celina istog značenjskog nivoa, koje nastaju razvojem i razradom jednog motiva. Postupak je preuzet iz levantskog folklora, muzike koja se gradi stalnim improvizujućim nadovezivanjem i istovremeno ukrašava.

Na isti način se stalno obnavlja i cveta i jedan od najstarijih simbola ovog podneblja - drvo života. Muzika je svojim sredstvima imitirala i ispoljila jedan prastari simbol i njegovu sadržinu i ta se filozofska i mitološka potka u delu i te kako prepoznaje. To je i jedna od odlika muzike koju je napisala Ivana Stefanović: njeno dejstvo je, koliko u zvuku, toliko i u onoj finoj igri značenja i smisla koja lebdi oko dela i daje mu dubinu.

Autor: Dragana Pantić

repriza 08. novembar u 04:00, 10:00 i 16:00