Sećanja - Nikola Hercigonja

Nikola Hercigonja bio je značajni kompozitor, muzički pisac, etnomuzikolog i profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u periodu posleratne Jugoslavije.

Ljubav prema muzici ispoljio je tokom gimnazijskih dana kada je pokušao da napiše svoja prva dela. Tokom studija, pod uticajem Pavla Markovca i levo orijentisanih intelektualaca, prihvatio je ideologiju koja će obeležiti njegov životni i stvaralački put.

Hercigonja je najznačajniji trag u umetnosti posleratne Jugoslavije ostavio na polju muzičko-scenskog izraza. Od najranijih dana pokazivao je interesovanje za opersku umetnost, ali i za značajne literarne predloške, pre svega epskog sadržaja, koje će pokušati da omuzikali u toku svoje karijere.

repriza 16. april u 03:27, 09:27 i 15:27