Sazvučja Dejana Despića

Emisija „Sazvučja Dejana Despića" posvećena je našem kompozitoru, pedagogu i muzičkom piscu Dejanu Despiću.

O Despićevoj muzici i njegovom stvaralačkom putu govore sam autor i muzikolog Branka Radović.

repriza 13. april u 01:01, 07:01 i 13:01