Ljubica Marić - 100 godina od rođenja, prvi deo

Naša najveća kompozitorka, Ljubica Marić, počela je da uči kompoziciju kod Slavenskog i Milojevića.

Školovanje je nastavila u Pragu - kompoziciju je učila kod Jozefa Suka, a violinu i dirigovanje kod eminentnih profesora Praškog konzervatorijuma.

Njeno najplodonosnije stvaralačko razdoblje trajalo je između 1955. i 1963. godine, kada je napisala najznačajnije komozicije: kantatu Pesme prostora (predstavila je našu muziku na Svetskoj izložbi u Briselu 1957. godine), Muziku oktoiha br.1, kamernu kantatu Prag sna, Ostinato super temu oktoiha i ostale.

repriza 11. april u 00:49, 06:49 i 12:49