Strune tradicije - Gudački orkestar Dušan Skovran

Jubilej od 50. godina kontinuiranog rada bio je povod da se u dokumentarnoj emisiji napravi presek najvažnijih događaja i ličnosti u dugoj tradiciji postojanja Beogradskog gudačkog orkestra „Dušan Skovran”.

Od 1965. godine orkestar su vodili dirigenti Dušan Skovran, Aleksandar Pavlović, a od 2003. godine Obrad Nedeljković. Zahvaljujući njima, ovaj ansambl postao je reprezent kamernog muziciranja kod nas i ostvario mnogobrojne koncerte širom Evrope, Azije i Amerike, sarađujući sa eminentnim muzičarima i dirigentima.

Koliko je orkestar „Dušan Skovran" važan za istoriju i kulturu naše zemlje, pokazuje stalna pristunost i aktivnost u okviru koncertnih sezona, kao i čvrsta veza sa stvaralaštvom domaćih kompozitora koja je rezultirala velikim brojem domaćih i svetskih premijernih izvođenja.

Urednik emisije: Tijana Lukić

repriza 02. novembar u 04:16, 10:16 i 16:16