Kalemegdanski Divertimento, balet

Televizija Beograd, tokom svoje bogate istorije, a posebno sedamdesetih i početkom osamdesetih godina 20. veka, negovala je, između ostalih žanrova, i originalni televizijski balet, a ta ostvarenja su imala odjeka i kod kritike i kod gledalaca.

Godine 1996. godine nastao je originalni televizijski balet, pod nazivom „Kalemegdanski divertimento", na osnovu libreta i muzike kompozitora Konstantina Babića.

Balet, koji je sniman tokom oktobra 1996. na lokacijama Kalemegdana, zamišljen je kao svita od pet igara. Njegova žanrovska odrednica je klasično-zabavna, a iz nje proizilazi i dvojstvo libreta. Priča o duhu Beograda šezdesetih godina, odnosno Beograda koga više nema, i koga se autori sa nostalgijom prisećaju, prepliće se sa klasičnom „faustovskom" tematikom, koja otvara niz asocijacija i ovom baletu daje jednu novu ozbiljniju dimenziju.

Vizuelizacija muzike podrazumeva ravnopravnu ulogu televizije kao medijuma uz maksimalno korišćenje njenih izražajnih sredstava. Kamera je imala aktivnu ulogu u koreografiji. Ona nije samo registrovala pokret, već je sam pokret bio u funkciji televizijskog izraza.

Ovaj televizijski projekat namenjen je i onima koji prate umetnički život, ali i onom sloju televizijske publike koji ovakvim emisijama može da se približi prihvatanju umetničke muzike i igre.

repriza 31. oktobar u 04:12, 10:12 i 16:12