Muzika Milana Mihajlovića

Milan Mihajlović je diplomirao dirigovanje i kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu, gde je i nastavio školovanje iz oblasti kompozicije.

Ovaj autor je od 1975. do 2010. godine radio i kao pedagog na Fakultetu muzičke umetnosti, na katedrama za teorijske predmete, kompoziciju i orkestraciju. Mihajlović je jedan od osnivača Ansambla za savremenu muziku, ali i festivala Međunarodna tribina kompozitora, čiji je direktor bio do 2002. godine.

Bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije i član Upravnog odbora SOKOJ-a, a njegove kompozicije izvođene su širom sveta. Za svoja ostvarenja dobio je brojne nagrade, među kojima su i Oktobarska nagrada grada Beograda, nagrada Stevan Mokranjac, nagrada BEMUS-a i druge.

repriza 31. oktobar u 02:53, 08:53 i 14:53