Portret kompozitora Aleksandra Vujića

U ovoj emisiji pijanista, dirigent i kompozitor Aleksandar Vujić, svestrana umetnička ličnost, predstavljen je kao autor preko 130 opusa horske, instrumentalne, klavirske, orkestarske, kamerne i vokalno-instrumentalne muzike.

Aleksandar Vujić bio je magistar klavira i dirigent mnogih horova i orkestara, a dela koja su obeležila njegov kompozitorski opus su horska kompozicija „Oče naš" i „Kolo", koje su u različitim aranžmanima izvodili mnogi solisti i ansambli, a posebno je poznata interpretacija violiniste Stefana Milenkovića.

Kompozicije Aleksandra Vujića izvođene su se na svim kontinentima. O tome, o odnosu prema stvaranju, životu, muzici i prirodi, Aleksandar Vujić govori u emisiji „Jezik muzike je komunikacija" - portret kompozitora Aleksandra Vujića.

Autor emisije: Silvana Grujić

repriza 29. oktobar u 01:13, 07:13 i 13:13