Intonacije - Rajko Maksimović

Serijal „Intonacije” predstavlja stvaralaštvo domaćih kompozitora koji stvaraju u različitim muzičkim žanrovima.

Dela Rajka Maksimovića povezuju reči, od monumentalnih horskih i vokalno-instrumentalnih među kojima su „Buna protiv dahija", „Kad su živi zavideli mrtvima", „Testamenat vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša" i „Pasija Svetoga kneza Lazara" do lirskih i prefinjenih „Možda spava" ili „Tri haiku". Osim u rečima, Rajko Maksimović traži intonaciju i u prošlosti, kako u ličnoj, tako i arhetipskoj.

Muzikom je počeo da se bavi iz „inata", a već decenijama dosledno stvara nagrađivanu muziku, ujedno istorijske nacionalne portrete.

Promišljanje o muzici i posvećen rad čine ga aktivnim i u devetoj deceniji, a njegov stvaralački portret postaje i životna lekcija.

Urednik: Dragana Pantić

repriza 28. oktobar u 00:11, 06:11 i 12:11