Pitajte prirodu, 3. emisija

Proučavanje malih čuda prirode dovelo je naučnike do jednog principa – u prirodi je oblik uvek prilagođen funkcionalnosti. U ovoj epizodi saznajemo o izumima, prisutnim u svakodnevnom životu, u kojima je primenjen upravo taj princip. Biće reči o geometrijskim oblicima i matematičikim zakonima za koje se verovalo da su konstrukt ljudskog uma, a u stvari u prirodi oduvek postoje.