Istorija nauke: Sima Lozanić

Zanimljiva građa o Simi Lozaniću, snimana je u prigodnom muzejskom prostoru na Hemijskom fakultetu, koji sadrži prve udžbenike iz hemije, aparature, zapise, arhivu i fotografije ovog uglednog hemičara i prvog rektora Beogradskog univerziteta.

Sima Lozanić 1847-1935. Hemičar, naučnik, profesor, tvorac prvih modernih udžbenika, predsednik Srpske kraljevske akademije i prvi rektor Beogradskog univerziteta. Ministar privrede i inostranih dela, diplomata, učesnik u balkanskim i u Prvom svetskom ratu.