Životna sredina i zdravlje: Život sa hemikalijama, 2. deo

Naš život je nezamisliv bez obilja hemikalija, bilo u hrani, odeći, industriji, našim domovima.

Negativni uticaji tog mnoštva hemikalija nikada nisu do kraja poznati, pogotovo kada se ima u vidu da hemijska jedinjenja stupaju u interakciju i da su uvek moguća iznenađenja u vidu stvaranja nekih novih supstanci. Određeni oganizmi zbog svog biohemijskog sastava akumuliraju pojedine hemijske elemente ili supstance. Tako supstance koje se akumuliraju u biljkama i životinjama na kraju dospevaju i do ljudi, jer su ljudi na vrhu lanca ishrane.
Ali kako bez hemikalija više ne možemo važno je da budemo svesni rizika koje one nose i da njima pravilno upravljamo. U tome potrošačima pomaže i nov način obeležavanja hemikalija.