Velikani srpske Vojvodine: Karlovačka mitropolija

Karlovačka mitropolija je bila nezavisna i samoupravna srpska pravoslavna crkvena oblast u Habzburškoj monarhiji i, pred kraj svog postojanja, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Ime je dobila po svom dugogodišnjem sedištu, Sremskim Karlovcima.

U početku je imala autonomni status u okviru Pećke patrijaršije, da bi je posle ukidanja ove patrijaršije Vaseljenska crkva prećutno priznala za potpuno nezavisnu i samoupravnu.
Od 1848. do 1920. mitropolit karlovački je počasno nosio titulu patrijarha srpskog, koju Vaseljenska crkva, međutim, nije priznavala. Poslednji mitropolit, od 1907. do 1913, bio je Lukijan Bogdanović. Nakon njegove smrti, mitropolitski tron je ostao prazan poslednjih sedam godina njegovog postojanja. Godine 1920, Karlovačka mitropolija spojena je sa ostalim srpskim crkvenim oblastima u jedinstvenu Srpsku patrijaršiju.
Mada je dugo bila politički odsečena od Pećke patrijaršije, Karlovačka mitropolija uspela je da opstane, pa čak i da je nadživi. Svojim radom umnogome je doprinela očuvanju pravoslavlja i jedinstva srpskog naroda. To je donelo pozitivne rezultate. Revolucionarna 1848. zatekla je Srbe složne i spremne da se bore za svoja vekovna prava proistekla iz privilegija.
Ukidanjem Karlovačke mitropolije-patrijaršije (1920), njene eparhije ušle su u sastav obnovljene jedinstvene srpske patrijaršije.