Čitaj mi!

Tragom Jevreja na Balkanu - Sarajevo

Jevreji su na teritoriji Balkana prisutni vekovima, a u Dalmaciji su pronađeni dokazi o njihovom prisustvu još u rimsko doba. Želeli smo da prikažemo kako je izgledao svakodnevni život, tradicija i kultura Jevreja na ovim prostorima. Trilogija „Tragom Jevreja na Balkanu“ snimana je u Srbiji, Dalmaciji i u Sarajevu.

U septembru prošle godine ekipa RTS Nauke proslavila je Roš Hašanu, jevrejsku Novu godinu sa jevrejskom zajednicom u Sarajevu. Porodica Nikolić nas je ugostila na Šabat i probali smo pastel - tradicionalnu pitu sa mesom koja se priprema za ovaj praznik.

Profesorka Amira Sadiković sa Filozofskog fakulteta iz Sarajeva nam je govorila o izazovima da se sačuva ladino jezik - mešavina hebrejskog i španskog kojim su govorili Sefardi a Sonja Elazar iz Sarajeva, autorka knjige „Iz albuma bosanskih Sefarda" opisala nam je običaje na sefardskim venčanjima.

Melodija čuvene sarajevske sevdalinke „Kad ja pođoh na Bembašu" je u stvari melodija iz jevrejske molitve i ova pesma se prvobitno izvodila na ladinu - jeziku sefardskih Jevreja.

Autor serijala je Jelena Đekić, urednik je Milena Vujović, muzički urednik Sonja Zečević, montažer Marija Arsenijević, a autor špice i grafički dizajner Ivana Kovačević.