Velikani: Ljubomir Stojanović

Ideje jugoslovenskog zajedništva Ljuba Stojanović je nasledio od svog profesora Stojana Novakovića.

Prvi svetski rat zatekao ga je u ruskoj prestonici Petrogradu. Mimo volje ruskog ministra inostranih poslova, propagirao je ideju jugoslovenstva. Poručivao je: "Rešavanje jugoslovenskog, kao i srpskog pitanja, sastoji se u potpunom oslobođenju i ujedinjenju svih srpsko-hrvatsko-slovenačkih zemalja, pošto su Srbi i Hrvati jedan narod i po poreklu i po jeziku, pošto žive izmešano, te se ne mogu osloboditi jedni, a drugi ne i što se, ujedinjenjem s njima, Slovenci mogu spasti i za Slovenstvo i za Rusiju".
Po povratku iz Rusije čekala ga je albanska golgota. Od 1915. do kraja rata, boravio je u Švajcarskoj i Francuskoj. Kada je doneta Krfska deklaracija, Ljuba se nije složio s njenom sadržinom. U pismu Jovanu Cvijiću predlagao je stvaranje novoga koncepta buduće federativne republikanske države, sa novim mogućim nazivom: Ujedinjene Jugoslovenske Države.
Kao federalne jedinice predlagao je: Srbiju, u predratnim granicama, Crnu Goru, takođe u predratnim granicama, zatim Bosnu i Hercegovinu, Dalmaciju, Istru, Banovinu Hrvatsku zajedno sa Slavonijom, Sremom, Bačkom i Banatom.
Po završetku rata aktivno se uključio i u rasprave oko Ustava novostvorene države. Kada ga je, u poodmaklim godinama, ophrvala bolest, otišao je na lečnje u Prag. Umro je u tom gradu a tamo je i sahranjen.