Trag u prostoru: Kratka istorija ljudskog smrada

Kada kažemo da su lična higijena, prijatan miris i redovno tuširanje odlike civilizacije, tu zapravo prilično grešimo. Štaviše, veći deo pisane istorije potvrđuje da se planetom vekovima širio samo neprijatan miris.

Iz današnje perspektive, teško bi bilo i zamisliti život bez sapuna. Istorijski dokazi o proizvodnji prvih preteča sapuna datiraju iz ranog trećeg milenijuma pre nove ere. Na glinenim pločama iz Vavilona nalaze se i prve formule nekadašnjih proizvoda za ličnu higijenu.