Životna sredina i zdravlje: Reke bez povratka, 2. deo

U Srbiji je do sada izgrađeno blizu 130 mini-hidroelektrana. Kakvu ulogu imaju „riblje staze“, koje bi trebalo ostaviti prilikom izgradnje mini-hidrocentrala? Da li je biološki minimum, koji se tako obezbeđuje, više mit nego stvarnost?

Mogu li riblje staze da koriste ribe koje nisu migratorna vrsta? Ili ribe koje ne dobijaju hidraulički signal? Čime se rukovodi Zavod za zaštitu prirode Srbije kada daje svoje mišljenje o izgradnji mini-hidroelektrana u zaštićenom prirodnom dobru?