Put svile: Energetske veze

Nedostatak elektirične energije drastično ograničava nacionalni i regionalni napredak privrede jedne države. Od sedam milijardi ljudi skoro tri milijarde ima ograničen pristup energiji, a čak dve milijarde uopšte nema pristup.

Projekat kojim će se Pakistanu omogućiti snabdevanje električnom energijom , premijer Navaz Šarif okarakterisao je kao trag svetlosti u Pakistanu.