Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Vrt u Kairu

Među vodećim religijama, islam ima najrazvijeniju svest o životnoj sredini. Muhamed je rekao da ni sudnji dan nije razlog da ne posadite drvo ako ga imate.

U Kairu, prenaseljenom gradu koji žudi za otvorenim prostorom, zeleni vrtovi predstavljaju ostrva svežine i slobode. Građani Kaira su shvatili da moraju slušati mudre Muhamedove reči tek onda kada je grad dostigao 17 miliona stanovnika i kada zelena površina gotovo da nije postojala.