Ekologija materijala: Papir

Kada pomislimo na reciklažu, uglavnom pomislimo na papir. Ranije su ga i deca organizovano sakupljala u školama.

Papir je materijal novijeg porekla, u Evropi se upotrebljava od srednjeg veka, u Aziji mnogo ranije. Moderan život je nezamisliv bez papira, troši se u milionima tona, jer skoro svaka roba, sve što čovečanstvo napravi, ima kartonsko pakovanje.

Nemoguće je zamisliti i jedan jedini dan bez knjiga i novina, biblioteka i škola, univerziteta i pošte. Ništa od toga ne može da postoji bez papira. Ali kada razmišljamo o papiru, najamnje razmišljamo o tome da se u papiru ogleda ponajpre - snaga drveta.