Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: Možemo li iskoreniti zlo?

Psiholozi su uspeli da uoče obrasce zlog ponašanja kod psihopata i sociopata. Obavljajući testove na ljudima koji su podnosili i nanosili bol, naučnici su pratili moždane reakcije kako bi mogli da ustanove koji delovi ovog organa su odgovorni za zlo. Proučavanje može da odredi da li su ljudi preodređeni da budu zli ili postoji empatija i etika koje ovome staju na put.

Da li je zlo ukorenjeno samo kod poremećenih ličnosti ili je ono odlika svakog čoveka? Da li se ljudi rađaju kao loši ili postaju loši? Šta obične ljude tera da se ponašaju okrutno ili čak nasilno? Da li nauka može da objasni zlo i da li bi ono moglo biti iskorenjeno?