Gospodin mozak: Zvuk i muzika

Naš život je praćen muzikom, a mozak i muzika usko su povezani.

Postojanje stvari razumemo pomoću vibracija vazduha koje naše uši transformišu u zvuk. Muzika je neodvojiv deo našeg bića, i pored toga što nas opušta i što uživamo u njoj, brojna istraživanja u neuronauci potvrđuju efikasnost muzike u terapeutske svrhe.