Kako misli Akademija: Rat i mir

Odnos učenika i učitelja vrlo je delikatan, ponekad skoro kao roditeljski. Divljenje i ljubav, ali i određena vrsta sukoba sa učiteljem, ozbiljan je motiv za svakog učenika. Veliki učitelji su oni koji sebe mogu da učine nepotrebnima. Svaki problem može da se reši na više načina. Dobar učitelj će prepoznati nove talente kod učenika, usmeravajući ga ka uspehu u novim naučnim disciplinama.