Ekologija materijala: Drvo

Uz kamen, drvo spada u prve materijale koje je čovek koristio i bez kojih bi život – kako u prošlosti tako i danas – bio potpuno nezamisliv. Želeli smo da tako ostane i u budućnosti, međutim, drveta je na našoj planeti sve manje.

Na Uskršnjim ostrvima postoji prva ekološka laboratorija u kojoj je dokazano da kada bi nestalo drvo, nestali bi i ljudi. Sagovornici u emisiji prikazaće nam svu lepotu, bogatsvo i manje poznate strane drveta, a videćemo i šta se sve danas radi da bi se ovaj resurs razumno i promišljeno iskoristio i sačuvao za buduće generacije.