U potrazi za natčovekom: Iskra života

Poboljšanje standarda i kvaliteta života trebalo je da poveća stopu nataliteta. Međutim, procenat plodnosi, u odnosu na šezdesete godine prošlog veka, u svetu se prepolovio. Parovi koji se danas suočavaju sa problemom začeća na prirodan način to mogu ostvariti zahvaljujući otkrićima u oblasti reproduktivnih nauka. Iskra života danas nastaje u laboratorijama. Da li se priroda naše vrste menja onda kada se začeće iz materice prenese u epruvetu?