Tajne našeg uma, 10. emisija

„Tajne našeg uma“ donose nam nove audio i vizuelne iluzije. Čulo dodira ima veliki uticaj na mozak i može da utiče čak i na naš način razmišljanja, ali može da imati pozitivan uticaj na emocije. Taktilne iluzije su poremećaji percepcije koji nastaju posredstvom čula dodira. Naše telo ponekad ne može da se pomiri sa gubitkom ekstremiteta pa nastaje poremećaj fantomskog uda.

Šta je Aristotelova ili Šarpentjeova iluzija? Zašto nekad ne možemo da procenimo težinu nekog predmeta? Šta je iluzija termanog roštiljanja?