Tajne divljeg cveća: Život sa vodom

Lokvanji, jagorčevina, ljutić, jorgovani, trska – to je cveće koje se prilagodilo čestim plavljenjima, dok su za drugo cveće bara i obale mora hostilno okruženje.

Vodeno cveće je opstalo i živi već milionima godinama. U ovakvoj simbiozi vode i cveća ono je procvetalo i proširilo se tako da je potpuno okupiralo bare, stajaće vode i priobalje Mediterana.