Moja draga prijateljica nauka: Uloga fizike

Fizika nije samo deo, već osnov svih nauka – biologije, hemije, inženjerstva. Nauka se zasniva na izučavanju materijala, a njegove karakteristike daje fizika. Fizika tumači njihova međusobna reagovanja, mogućnosti menjanja, agregatna stanja. Te informacije su neophodne za dalja istraživanja u svim drugim naukama.

Osnov svih promena u prirodi je energija, čiji koncept, opet, daje fizika. Ta tumačenja otkrivaju mogućnosti ćelije, sila, naš položaj u vremenu... Polako se otkrivaju i tajne crnih rupa, kao i kvantnih materijala.