Šta su sve tehnologije uradile za nas: Molekularna medicina

Molekularna medicina, dizajniranje biomolekula, primena biočipova nešto je što već kuca na vrata i hrabri nas da će možda ovoga puta čovek uspeti da pronađe ono za čim su tragali poznati alhemičari.