Odgonetanje tela: Religija

Tokom istorije, prikazivanje nagog ljudskog tela nadahnulo je mnoga velika dela. Ova uvek uzbudljiva tema različito je prihvatana u raznim vremenima, kulturama i religijama. Harmonija ljudske ličnosti zavisi od ravnoteže između potreba duha, odnosno uma, i potreba tela. Judaizam, islam i hrišćanstvo, u svojim teologijama izričito ističu pozitivnu ulogu ljudskog tela. Telo je kreacija božanskog života i čovek je načinjen po slici kreatora univerzuma.

Pogledi različitih religija na seksualnost široko variraju - od stavova da su seksualnost i telesnost manifestacije zla, pa do verovanja da je seksualni čin najviši izraz božanskoga.