Retuširanje: Žuta

Žuta boja je simbol života i svetlosti. Jedna od najstarijih reči kojom je neka boja imenovana upravo je „žuta“. Priroda obiluje plodovima žute boje. Na primer, takva je jabuka iz Biblije.

Nezaobilazna u kiču, pop kulturi i reklamama, kod nekih naroda žuta nosi negativne konotacije i označava melanholiju i zavist, dok je u hrišćanstvu to boja ključa koji otvara nebesko carstvo.

Istorija žute je put od prvobitnog značenja svetosti do negativnih konotacija koje je dobila u moderno doba. Boja zvezdica na zastavi Evropske unije je i boja bogatstva, sloge i kreativnosti.