Šta su sve tehnologije uradile za nas: Elektronska mikroskopija nanostruktura

Stručnjaci kažu da je elektronska mikroskopija osmišljena pre 80 godina i da se veoma brzo razvila.

Tokom devedesetih godina prošlog veka, saturaciona spektroskopija bila je veoma aktuelna, a u poslednjih 15-20 godina došlo je do brzog razvoja takozvane korekcije aberacija.
Pojavili su se i novi detektori, a povećana je i snaga računara, pa se podaci mogu brže procenjivati. Razvijene su i mnoge takozvane in situ tehnike, koje se danas upotrebljavaju u različitim oblastima.