Moja draga prijateljica nauka: Sa Gordanom Vunjak Novaković, 7. epizoda

U naučnim krugovima primena novih lekova i novih terapija u lečenju svih bolesti sve više zaokuplja pažnju. Za to su potrebna ozbiljna i duga istraživanja.

Naša sagovornica će predstaviti najsavremeniji pristup pomenutoj oblasti. Pre svega, za uspešna istraživanja treba ispuniti tri preduslova - pronaći odgovarajući tip ćelije, matrice i obezbediti adekvatne uslove za proučavanja.