Arhitektura danas: Javni prostori

Trgovi, parkovi, skverovi, šetališta i reprezentativne saobraćajnice određuju karakter i duh jednog grada. To je ono što pamtimo u susretu sa novom sredinom. Ako ti prostori nisu prijatni i očuvani ili ako šire osećaj nesigurnosti, na takva mesta se retko vraćamo.