Čitaj mi!

Nauka 2020: Terazije

Značaj i ulogu koje su dobile u životu Beograda, Terazije duguju vodi. Terazijski plato zauzima izvanrednu poziciju i nalazi se na odličnoj visinskoj koti, na Beogradskoj gredi, te je bio idealna trasa za dve glavne vodovodne linije koje su napajale nekadašnji Beograd. Tu je bila postavljena najveća i glavna crpna stanica. Specijalne uređaje za vodu Turci su nazivali terazijama, pa odatle potiče ime centralnog dela današnjeg glavnog grada.

Kako su se Terazije razvijale proteklih 150 godina i koje arhitekte su dale pečat građevinama koje i danas krase ovaj deo grada?