Nauka u pokretu: Misija 4.0

Rajko je robot nastao u laboratoriji Mašinskog fakulteta u Beogradu. On je spoj veštačke inteligencije i kognitivnih sposobnosti. Ocenjuje ljude i stvari, prepoznaje ih i odlučuje šta će raditi dalje. Rajko je sposoban da uči iz sopstvenog robotskog iskustva, tako da neke komponente nije potrebno naknadno instalirati.

Domino je njegov kolega, robot, koji ima drugu upravljačku strategiju, a međusobno se razlikuju po načinu kretanja, kao i po tome što su za funkcionisanje Domina ponekad odlučujući samo pikseli. Dva robota lepo sarađuju.