Socijalne veštine: Prezentacija

Kreiranje i izvođenje uspešne prezentacije zahteva osnovno razumevanje procesa komunikacije. Većina poslovnih prezentacija zahteva jasno i nedvosmisleno prenošenje poruke na način koji će biti razumljiv.

Komunikacija je veština i zahteva vežbanje. Usavršavanje kroz vežbu je ono što veštinu razlikuje od drugih oblika znanja.

Najvažnije je upamtiti da postoji verovatnoća da poruka koju čovek namerava da prenese bude pogrešno shvaćena. Zbog toga, osim što treba pažljivo da pripremimo i prezentujemo svoju poruku, važno je da budemo na oprezu i zapazimo bilo kakav znak koji ukazuje na to da publika pogrešno shvata ono što želimo da kažemo. Prezenter ima odgovornost da stalno proverava da li je poruka primljena, shvaćena, tačno protumačena i zapamćena.