Kina – život uz reku Mekong: Vreme promena u zlatnom trouglu

Zlatni trougao je najpoznatija geografska oblast u slivu reke Mekong koja se prostire na skoro 200.000 kvadratnih kilometara.

Ovo ogromno područje povezuje tri države - tri različita društvena, ekonomska i kulturna sistema. Nepristupačnost ovog predela ima svoje dobre i loše strane. Dok je za jedne to dobar biznis, za druge je to prilika za kriminalne aktivnosti.