Čovek i predeo: Putevima na dva točka

Bicikl je nastao u Evropi još u 19. veku, ali otkriće bicikla nije vezano za određenu godinu ili konkretnog izumitelja. Model bicikla iz 1885. godine najčešće se smatra prvim modernim biciklom.

Od tada se osnovni koncept bicikla nije bitno menjao, osim što su današnji bicikli daleko lakši za upravljanje i sigurniji. Pretpostavlja se da danas na svetu postoji preko milijardu bicikala. U avgustu 1979. godine otvorena je prva biciklistička staza u Beogradu. To je staza koju i danas poznaju mnogi Beograđani, duga je 1.800 metara, široka dva i po metra, a proteže se od Ušća do Hotela Jugoslavija.