Priče o velikim matematičarima: David Hilbert

Hilbert je matematici pristupao fundamentalno. Nije se trudio oko aritmetike nego oko apstraktnih struktura. Hilbert je matematiku smatrao formalnom igrom, sazdanom od pravila.

U geometriji se stotinama godina ponavljao Euklid: „Linija je dužina bez širine" - tu je geometrija shvaćena kao formalizacija naših intuitivnih predstava o tački, liniji i trouglu.

Umesto toga, David Hilbert postavlja aksiome koji moraju vredeti u geometriji, na primer: „Kroz dve tačke postoji jedan i samo jedan pravac". Aksiomi objašnjavaju međusobne odnose objekata - u pitanju je struktura umesto intuicije. Umesto tačka, linija, ravan u svakom trenutku bi morala da postoji mogućnost da kažemo „ljubav, zakon, dimničar" ili „stolovi, stolice, krigle" - tako glasi Hilbertov kredo.