Šta su sve tehnologije uradile za nas: Koordinacija jedinjenja u fizičkoj hemiji

Prema definiciji, kompleksna ili koordinaciona jedinjenja su ona hemijska jedinjenja u kojima je moguće da se izdvoji jedan ili više centralnih atoma.

Ti atomi su okruženi drugim atomima, ili grupama, pri čemu najmanje jedna veza centralnog atoma sa drugim atomom ili grupom ima karakter koordinacione veze.
U emisiji će biti objašnjeno kako se određuju i karakterišu određeni parametri kompleksnih jedinjenja. Gledaoci će imati priliku da se upoznaju sa tehnikom rendgenske strukturne analize, ultravioletne vidljive spektroskopije, nuklearne magnetne rezonantne spektroskopije, infracrvene spektroskopije, Raman spektroskopije, kao i termičke analize.