Vreme kroz vekove: Videti iznad pogleda

Serija „Vreme kroz vekove“ pojam vremena sagledava u širem kontekstu istorije mišljenja, jer koncept vremena zapravo leži u idejama filozofije, istorije, teologije, etnologije, sociologije i umetnosti...

U trećoj epizodi serijala „Videti iznad pogleda" koncept vremena razmatran je u filozofskim, antropološkim i sociološkim okvirima.
Da je, poput grčke boginje pamćenja, čovek oduvek znao šta je bilo, šta jeste i šta će biti, onda čovek ne bi imao sećanja, ne bi imao sposobnost iščekivanja, niti potrebu da u vremenu ostavlja tragove. Da li je stvaranje identiteta nastalo iz nužde koju donose zaborav i prolaznost? Šta je istorijsko vreme? A šta scijentizam? Šta objašanjavaju Zenonove Aporije i o čemu govori priča o Sfingi i Edipu?