Parkovi prirode: Fruška gora

Fruška gora u geološkom smislu predstavlja jedinstveni prirodni fenomen. Nju grade stene iz skoro svih geoloških perioda, počev od najstarijeg paleozoika, perioda od pre 500 miliona godina. Na njenom obodu lesni odseci i korita fruškogorskih potoka otkrivaju bogatu fosilnu faunu nekadašnjeg Panonskog mora.

Samo deset procenata Nacionalnog parka „Fruška gora" nije pod šumom. Najviše ima lipe, hrasta i bukve. U okviru šumskog pojasa opisano je preko 20 zajednica čistih i mešovitih šuma. Floru Fruške gore čini oko 1.500 biljnih vrsta, dok od ovog broja 40 vrsta ima status strogo zaštićenih. Verovali ili ne - na Fruškoj gori postoji preko 30 vrsta orhideja.