Naša istorijska avangarda: Do nemogućeg

U 19. veku, intelektualna elita Srbije školovala se u zemljama zapadne Evrope, pre svega u Nemačkoj. Nemački jezik tada bio je jezik evropskih intelektualaca.

Međutim, promene u društvenim tokovima početkom 20. veka, Francuskoj i Rusiji daju primat u svim aspektima života u kulturnoj i intelektualnoj Srbiji. Naša omladina se tamo školovala prenoseći ruski i francuski uticaj na ekonomiju, politiku, književnost i umetnost.