Kako misli Akademija: Čudo u Akademiji – Ljubomir Simović

Iako je definisana kao najviša naučna i umetnička ustanova u Republici Srbiji, SANU je deo mreže organizacija i pojedinaca, koji stalno produbljuju otvorenu komunikaciju sa postojećim državnim, nacionalnim, naučnim, umetničkim, obrazovnim i drugim institucijama.

SANU radi u sredini i za sredinu koja ju je iznedrila, na osnovama koje su 1841. godine utemeljili njeni osnivači, poštujući tradiciju, znanje i različita mišljenja. Srpska akademija nauka i umetnosti, kao i nacionalne akademije u drugim sredinama, predstavlja instituciju svojevrsnog tradicionalizma i poželjne konzervativnosti.