Moja draga prijateljica nauka: Uloga fizike

Fizika nije deo, već osnova svih nauka: biologije, hemije, inžinjerstva. Nauka se zasniva na izučavanju materijala, a karakteristike istih daje fizika. Ova nauka tumači njihova reagovanja, mogućnosti menjanja, agregatna stanja. Dobijene informacije neophodne su za dalja istraživanja u svim drugim naukama.

Temelj svih promena u prirodi je energija, čiji koncept, opet, daje fizika. Tako otkrivamo mogućnosti ćelije, sile, naš položaj u vremenu... Polako se razotkrivaju i tajne crnih rupa, kao i kvantnih materijala.