Trag: Srpski Nobel – Nikola Spasić

Opančar, poznati beogradski trgova i veliki radnik skromnih životnih prohteva Nikola Spasić bio je veoma naklonjen otadžbini. Sve što je stvorio poklonio je otačestvu, a u vreme osnivanja, Zadužbina Nikole Spasića vredela je kao i Zadužbina Alfreda Nobela.

Svojeručnim testamentom, koji je napisao 9. februara 1912. i predao na čuvanje Narodnoj banci, svu imovinu Nikola Spasić namenjuje osnivanju zadužbine.