Moja draga prijateljica nauka: Nobelova nagrada

Volfgang Keterle je profesor fizike na MIT Univerzitetu i dobitnik Nobelove nagrade 2001. godine, za otkriće Boze– Ajnštajnove kondenzacije, koja je zadužena za postijanje najnižih poznatih temperatura atoma.

Naučnici su uzorak atoma uspeli da ohlade skoro do apsloutne nule. To znači da su bili na manje od milijarditog dela Kelvina od apsolutne nule. Sada znamo da je reč o novom stanju materije koje na višim temperaturama ne postoji. Ovi rezultati došli su nakon nebrojenih eksperimenata koji su već pionirska otkrića.