Vulkani i ljudi: Vulkan Kava Ijen

Star je samo 6.000 godina, ali još uvek ima aktivne fumarole. Iz njegovog kratera stalno se oslobađa sumpor i hlor. Kisela isparenja su uticala na biljni i životinjski svet, ali ne sprečavaju ljude da dolaze i tragaju za sumporom.