Svakodnevni elementi, 7. emisija

Helijum se koristi za kriogeno zamrzavanje i naduvavanje balona, pomaže pri rastu kristala silicijuma. Kalcijum je neophodan za rast kostiju i zuba, glavna je komponenta gipsa za medicinske potrebe.

Paladijum, u kombinaciji sa zlatom, daje mešavinu koja se koristi kao materijal za plombe i za pravljenje takozvanog belog zlata. Olovo je nezamenjljivo u izradi baterija, metaka, u arhitekturi i kao građevinski materijal.